تبلیغات
اولین وب آستریکاپی - قسمت 2 عطر یاس

قسمت 2 عطر یاس

دوشنبه 28 تیر 1395 05:02 ب.ظ

✿✿نویـ ـ ـ ـسنده : محmahyasیاس
✿✿ارسـ ـ ـ ـال شده در: داستان عطر یاس ،
قسمت دوم عطر یاس 

نویسنده:محیاس.هیلا

داستان تو ادامه
وقتی من اومدم خونه بعد از 30 ساعت هیک گفت
هیکاپ:هیلا سرکارت گذاشته بودم
_از شما بعید نیست
هیکاپ:مگه خبر داشتی؟؟
_حدس زدم
هیک:بله
_هیا بیا اینجا کارت دارم!!!
هیا:چیه هیلا چیشده؟؟
_ام شب تولد مریداست
هیا:خب؟؟
_تولد گرفته هممونم دعوتیم یادت باشه غروب بریم با استرید خرید 
هیا:باشه پس السا و راپی چیمیشن
_اونا دیروز خریداشونو کردن
هیا:یواشکی؟؟
_بله
هیکاپ:بس کنید دیگه اه اه حالم بهم خورد 
_چرا؟؟
هیا:واس چی؟؟
هیکاپ:واسه مکالمه ی خواهرانه
هیا:چقدر لوسه
_دقیقا پاشو حاضر شو بریم به استرید هم زنگ بزن بگو اماده شه بریم دنبالش
هیا:باشه
_هیکاپ جونم
هیکاپ:نگو که ماشین میخوای
_اتفاقا میخوام
هیکاپ:نمیدم
_باشخ پس با ماشین بابا میریم
هیکاپ:نه نه نه بیا بگیر برو 
هیا:چقدر زود 
هیلا:ماییم دیگه
دان هیا:::::::
رفتم بالا توی اتاقم  تمام کشو هامو گشتم اخرش هم
یک ساپورت مشکی با بولوزسرخ ابی پوشیدم که نگین کاری شده بود و خیلی هم خوشگل
با ارایش ملیح و موهای دم اسبی  کارمو تموم کردم یک کفش و کیف مشکی پوشیدم و رفتم پایین منتظر هیلا
::::::::::::::::::
دان هیلا::::::::::
کمد رو خالی کردم اخرش یک شلوار کتان سفید با با یک بولوز ابی پررنگ

بعد هم این کفشم رو پوشیدم
Image result for ‫کفش ابی پررنگ دخترانه‬‎
با ارایش غلیظ کارمو تموم کردم موهامم یک طرفه بافتن و یک تل که با گل درست شده بود رو روی سرم گذاشتم
و رفتم پایین سوییچ ماشین و ورداشتم و با هیا در رفتیم شانس اوردیم هیکاپ تو اشپزخونه بود
هیلا:به استرید گفتی 
هیا:اره بریم الان منتظره
سر راه استرید هم سوار شد ئ راه افتادیم
استرید:هیلا و هیا این تیپتونو میزاشتین برای امشب 
هیلا:من ذاتن خوشتیپ بودم و هستم
هیا:هیلا وقت کردی بیشتر از خودت تعریف کن
هیلا:متاسفانه وقت 
بعد گازشو گرفتم ورفتیم بعد از چند ساعت خرید رفتیم خونه تا برای مهمونی امشب
حاضر شیم 
هیکاپ:هیلااااااااااا هیااااااااااا
من و هیا:سلام
هیکاپ:خریداتونو کردین؟؟
هیلا:بلهه
هیا:بله
هیکاپ:میدونید ساعت چنده الان مهمونی شروع میشه
هیلا:هیا دیر شد بدو بریم حاضر شیم
هیا:اخ اخ بدو
من و هیا تند تند رفتیم بالا
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ادامه دارددیدگاه ها✿✿ : نظرات عطر یاس
✿آخرین ویـ ـ ـ ـرایش✿: دوشنبه 28 تیر 1395 06:28 ب.ظ* *