تبلیغات
اولین وب آستریکاپی - معذرت خواهی

معذرت خواهی

شنبه 28 مرداد 1396 01:04 ب.ظ

✿✿نویـ ـ ـ ـسنده : میترا
✿✿ارسـ ـ ـ ـال شده در: متفرقه ،
سلام.

ببخشید که بدقولی کردم چندوقت رفته
بودیم مسافرت نتونستم بزارم.

رمان عشق ودوستی فقط چندقسمت 
دیگهمونده وسیاست وعشق تاقبل مدارس
تموم میشه.

تافرداقسمت جدیدعشق ودوستی رومیزارم

بازم ببخشیددوستاندیدگاه ها✿✿ : نظرات
✿آخرین ویـ ـ ـ ـرایش✿: یکشنبه 29 مرداد 1396 11:54 ب.ظ* *